Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna ma na celu udzielenie doraźnego wsparcia, omówienie doświadczanych trudności, identyfikację problemu oraz opracowanie najwłaściwszych strategii radzenia sobie z daną sytuacją.