Psychoonkologia

Doświadczenie choroby onkologicznej i inwazyjnego leczenia jest niebywałym stresem, bywa wręcz traumatycznym przeżyciem. Często bez odpowiedniego wsparcia i pomocy z zewnątrz nie sposób poradzić sobie z nim samodzielnie. Również bycie osobą wspierającą jest w tej sytuacji dużym wyzwaniem.

Oddziaływania z zakresu psychoonkologii wpływają na poprawę jakości życia chorych i ich bliskich zapewniając odpowiednią formę wsparcia w zależności od etapu leczenia i indywidualnych potrzeb.

 • udzielanie wsparcia oraz pomoc w radzeniu sobie ze stresem,
 • pomoc w zrozumieniu i akceptacji choroby,
 • konfrontacja z własną śmiertelnością,
 • praca z lękiem,
 • wsparcie w zmaganiu się z objawami ubocznymi leczenia, z bólem, zmęczeniem, ze złym samopoczuciem fizycznym,
 • podtrzymanie nadziei, motywacji i aktywnej postawy względem leczenia,
 • praca nad obrazem własnej choroby,
 • praca nad stratami zaistniałymi w życiu,
 • nauka relaksacji, wizualizacji oraz metod poznawczych,
 • praca poznawcza skoncentrowana na dezadaptacyjnych myślach i przekonaniach oraz praca z mechanizmami obronnymi,
 • uświadomienie posiadanych zasobów pomocnych w zmaganiu się z chorobą,
 • pomoc w wyrażaniu emocji (poczucie winy, gniew, bezradność, smutkiem, żałobą,
 • praca z obrazem ciała,
 • praca z problemami dotyczącymi życia seksualnego,
 • praca nad zagadnieniami jakości życia, sensu życia, poczucia Ja, tożsamości,
 • wsparcie w zmaganiu się z trudnościami psychospołecznymi, w utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów społecznych, w radzeniu sobie z konfliktami wynikającymi ze zmiany funkcji społecznej, pomoc w podjęciu na nowo ról społecznych,
 • praca nad zaburzeniem relacji w rodzinie, niezrozumieniem choroby, nad negatywnymi emocjami, wyczerpaniem związanym z opieką i udzielaniem wsparcia choremu, problemami w odnalezieniu się w zmienionej przez chorobę sytuacji.