Racjonalna Terapia Zachowania

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to metoda samopomocy wywodząca się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej. Technika ta pomaga zmieniać niezdrowe myśli i przekonania, które mają bezpośredni wpływ na emocje i zachowania. Poza nauką technik samopomocowych zawiera w sobie również psychoedukację, techniki wyobrażeniowe oraz trening relaksacyjny. Jest to krótkoterminowa forma pomocy skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu i rozwiązaniu problemu.