Terapia indywidualna poznawczo‑behawioralna

Psychoterapia indywidualna pozwala na to by w bezpiecznej atmosferze uważnie przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom oraz odnaleźć dla nich rozwiązania.

Nurt psychoterapii poznawczo-behawioralnej oparty jest na współczesnych teoriach naukowych dotyczących funkcjonowania psychicznego człowieka. Bazuje na założeniu, że to nie same zdarzenia i doświadczenia mają na nas wpływ, ale to, jakie nadajemy im znaczenie. Nieprawidłowe myślenie o nas samych, innych ludziach i świecie wpływa na nasz nastrój, emocje i zachowanie. Realistyczna ocena i zmiana tych myśli prowadzi do poprawy samopoczucia psychicznego.